Privacy statement

1.1 Wij verzamelen via onze website geen persoonlijke gegevens, het is ook niet mogelijk een contactformulier in te vullen op onze website.

1.2 Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie 

Wij leggen deze informatie niet actief vast. Daar waar deze informatie vastgelegd wordt door één van onze partners, dan gebeurt dat altijd volgens de normen van de AVG. 

1.3 Cookies 

Wij maken geen gebruik van cookies. Daar waar cookies gebruikt worden door één van onze partners, gebeurt dat altijd volgens de normen van de AVG. 

 

2 Verantwoordelijk voor uw informatie 

2.1 Informatie waarvoor wij de verantwoordelijke zijn.

Wij zijn de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens wanneer u gebruikt maakt van een contactformulier, of een bestelling plaatst op één van onze websites. De gegevensbeschermingswetgeving van Nederland is van toepassing op onze verzameling van uw gegevens. 

2.2 Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent 

U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft op onze website

3 Verwerkers van en overdracht van persoonlijke informatie (buiten de EU) 

Wij gebruiken (deels) externe bedrijven voor de technische uitvoering van de website/webshops en onze diensten. Deze bedrijven zijn bewerkers voor de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Door deze policy te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat we toestaan dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent ook worden verwerkt door deze verwerkers. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de verwerkers en uit deze overeenkomsten volgt dat ze uitsluitend in overeenstemming met onze instructies moeten handelen. Door deze policy te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om instructies te geven aan de verwerkers om gegevens te verwerken in overeenstemming met de policy en ten behoeve van het gebruikmaken van onze website. De bewerkers hebben alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie onopzettelijk of illegaal wordt vernietigd, verloren raakt of wordt aangetast en om te voorkomen dat de informatie wordt bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt wordt of op andere manieren wordt verwerkt in strijd met gegevensbeschermingswetgeving. Op uw verzoek - en mogelijk in ruil voor een vergoeding tegen de toepasselijke uurtarieven van de bewerkers, die te allen tijde gelden voor dergelijk werk - dienen de bewerkers u voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Sommige van deze bewerkers en derden diensten bevinden zich buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U geeft ons toestemming om bewerkers te gebruiken in onbeveiligde derde landen, op voorwaarde dat er een juridisch kader bestaat dat de overdracht van uw persoonsgegevens regelt en een adequate bescherming hiervoor biedt, bijvoorbeeld inden de verwerker onderdeel is van het EU-VS Privacy Shield framework. 

4 Gegevensbewaring 

Wij bewaren de persoonlijke gegevens en andere gegevens die u verstrekt, zolang u (potentiële) klant bent of indien nodig om u onze diensten aan u te leveren. 

5 Beveiligingsmaatregelen 

Wij nemen alle redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet geen 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via onze websites zijn mogelijk niet gecodeerd en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons. 

6 Rechten 

U hebt met name het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen naar info@piercingstudio4u.nl

In sommige omstandigheden kunnen deze rechten beperkt of voorwaardelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit af of u in een bepaald geval al dan niet recht hebt op gegevensportabiliteit. 

7 Functionaris voor gegevensbescherming 

Gezien de beperkte grootte van onze organisatie hebben wij geen specifieke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien u vragen hieromtrent heeft kunt u zich richten tot info@piercingstudio4u.nl

8 Wijzigingen in deze policy 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze policy. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een kennisgeving doen via onze websites/webshops, of op een andere manier, om u de kans te geven de wijzigingen te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u bezwaar wilt tegen deze wijzigingen, kunt u contact opnemen via info@piercingstudio4u.nl. Als u onze website blijft gebruiken nadat we een kennisgeving hebben gestuurd of gepubliceerd over wijzigingen in de policy betekent dit dat u de bijgewerkte policy accepteert en hiermee instemt. 

9 Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen 

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen via: 06 17 72 80 15